MUDr. Blanka Čuláková

UZDRAVÍ s.r.o.

Husova 415
336 01 Blovice
Firemní telefon: +420371522838 uzdravi-blovice@seznam.cz
IČ: 03301818Co je aktuálního u nás?

Pátek 12.11.2021 ordinace pouze do 11.00 hod

Zastupující lékař v tyto dny:
MUDr. Kobrová Tereza, DiS.
- pouze akutní případy (nemoc) od 7 - 10 hod., 10 - 11,30 hod pro objednané, nutná kartička pojištěnce
Administrativní výkony (přihláška ke studiu, na letní tábor, potvrzení na řidič. průkaz, zdrav. průkaz...) a dlouhodobě užívané léky (alergologie, nefrologie...) si zařiďte v našich ordinačních hodinách! 
Zastupující lékař v době naší dovolené nebude tyto výkony provádět! - nemá přístup k dokumentaci, která je k těmto výkonům nutná.

POKYNY SPLDD:

 1. Pokud je vaše dítě akutně nemocné, dostavte se k vyšetření bez předchozího telefonátu 7,30 - 9,30 h - ordinace pro nemocné bez objednání
 2. Telefonujte věcně, stručně.
 3. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte  se objednat znovu.
 4. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte s respirátorem nebo rouškou a striktně dodržujte jeho pokyny.
 5. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 6. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 7. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 8. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 9. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 10. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 11. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 12. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 13. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 14. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 15. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 16. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, nebo e-mailem.
 17. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu - po předchozí telef. domluvě.
 18. Poslední pacient bude ošetřen 20 min. před koncem pracovní doby!!!

Přítomnost pouze 1 rodiče a 1 dítěte vždy s rouškou.

SMS recepty budou zasílány po ordinačních hodinách!

Povinné preventivní prohlídky:

V 1 roce věku, v 18 měs. + 1. dávka Priorix (spalničky, příušnice , zarděnky), do 2. narozenin možnost zdarma očkování proti meningokok. A,C,W,Y- očk. látka Nimenrix, ve 3 letech, v 5 letech + očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli a  2. Priorix do 6. narozenin, dále v 7, 9 , 11 a 13ti letech + možnost očkování proti HPV (papilomaviry) - chlapci i dívky, 15 , 17 letech a výstupní prohlídka 1 měsíc před 19. narozeninami

V 10ti letech přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a obrně.

Na tyto prohlídky je nutné se předem objednat!

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Blanka Čuláková

Praktická lékařka pro děti a dorost, Blovice

 

Vchod do ordinace z ulice 5. května. 

 

Vybavení a služby:

 • vyšetření CRP, které rozliší virovou a bakteriální infekci v organismu
 • inhalační léčba
 • močový analyzátor
 • rychlý streptokokový test

 

 

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

lékařka: MUDr. Blanka Čuláková

Cena za služby MUDr. Blanka Čuláková

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

(platný od 1. 1. 2019)

 

Vstupní, výstupní, periodická (nehrazená ze zdr. pojištění – brigády, zaměstnání) ...... 400 Kč

Preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele nad limit hrazený ze zdr. pojištění ..... 400 Kč

Prohlídka pro řidičský průkaz ................................................................................ 400 Kč

Prohlídka pro zbrojní průkaz ................................................................................ 400 Kč

Vyšetření k vystavení návrhu na lázně pro samoplátce ............................................ 400 Kč

Vyšetření a odběr krve na alkohol ......................................................................... 400 Kč

Vyšetření cizince bez zdravotního pojištění ............................................................ 400 Kč

Prohlídka pro zdravotní průkaz, svářečský průkaz .................................................. 200 Kč

Vyplnění pojistné události (úraz, hospitalizace, léčení, atd.) ..................................... 200 Kč

Zpráva pro Polici ČR, soudy apod. ........................................................................ 200 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu (dle zdr. dokum.), do MŠ, na plavání, na letní tábor ...... 100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost ........................................................... 100 Kč

Administrativní výkon nesouvisející s léčebně preventivní péčí .................................. 100 Kč

Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti .............................................................. 100 Kč

Duplikát očkovacího průkazu ............................................................................... 100 Kč

Aplikace nadstandardního očkování (plus cena vakcíny) .......................................... 100 Kč

Kde nás najdete?